Events Calendar

LEBBS konferencija 2023
Saturday 10 June 2023, 11:00 - 17:00
Hits : 2456

lebbs logo smallLietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos konferencija
2023 06 10, Kauno Evangelikų krikščionių baptistų bažnyčia
Kranto 2-oji g. 5, Kaunas
P R O G R A M A

10:30 - 11:00   Dalyvių registracija ir arbata
11:00 - 11:05   Pasisveikinimas ir malda (LEBBS pirmininkas V. Sereda)
11:05 - 11:10   Giesmė
11:10 - 11:20   Paraginimo Žodis (Pastorius Virginijus Stravinskas)
11:20 - 11:25   Giesmė
11:25 - 11:35   Konferencijos pirmininko ir sekretoriaus rinkimai, dienotvarkės tvirtinimas
11:35 - 12:35  „Šventojo Rašto autoritetas šiandien“ (LBDS vyskupas Kaspars Šterns)
12:35 - 13:00   Diskusijos grupėse
13:00 - 13:15   „Šventasis Raštas Lietuvos kontekste“ (Pastorius Albertas Latužis)
13:15 - 14:00   Žodis svečiams

14:00 - 14:40 Pietūs

14:40 - 15:30 Tarybos ataskaita:

a) T. Sereda - Vykdomojo sekretoriaus darbas;
b) V. Stravinskas - Tarp-bendruomeniniai ryšiai;
c) R. Sokolovas - Tarnystė vaikams ir jaunimui;
d) Z. Pocius - "Tiesos draugas" leidinys;
e) O. Doronin - LEBBS medijos ir info sklaida;
f) V. Stončius - Socialinė tarnystė;
g) V. Stasenko - LEBBS ir nepriklausomų bendruomenių darbo grupė
h) V. Sereda - LEBBS metų veiklos apžvalga

15:30 - 15:40   Finansinė Revizijos komisijos ataskaita
15:40 - 16:20   Bendruomenių gyvenimo apžvalga (bendruomenių atstovai – 5min.)
16:20 - 16:25   Ateities renginiai
16:25 - 16:40   LEBBS kryptys ir prioritetai
16:40 - 16:45   Palinkėjimai
16:45 - 16:50   Giesmė
16:50 - 17:00   Malda
17:00 - XX        Arbata, bendravimas

 

 

15:30 - 15:40   Finansinė Revizijos komisijos ataskaita
15:40 - 16:20   Bendruomenių gyvenimo apžvalga (bendruomenių atstovai – 5min.)
16:20 - 16:25   Ateities renginiai
16:25 - 16:40   LEBBS kryptys ir prioritetai
16:40 - 16:45   Palinkėjimai
16:45 - 16:50   Giesmė
16:50 - 17:00   Malda
17:00 - XX        Arbata, bendravimas