"Tiesos Draugas Ekstra" - 2022 metai Nr. 133

Tema: "Tiesos Draugas Ekstra" - 2022 metai

     
 
   
   
  picture

Lietuvos  evangelikų  baptistų bendruomenių  sąjunga

 
  ---  
 

"TIESOS DRAUGAS EKSTRA"          Naujienlaiškis Nr. 133


 
  „Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai;
jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jus laisvus.“ Jn 8,31-32

Tiesos Draugas Ekstra yra Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių
sąjungos leidinys, platinamas elektroniniu paštu, skirtas apžvelgti mūsų
bendrijos įvykius, naujienas, spausdinti aktualius straipsnius bei esė.
 
 

Šiame numeryje:
                                                                      Parsisiųsti ir skaityti numerį PDF-formatu.

•  Apie įvykius Ukrainoje
•  EBF tarybos susitikimas Rygoje
•  Augant krikščioniškame vyriškume
•  Ar tikrai tikime?
•  Jaunimo rudens stovykla
•  Kalbos kertelė
•  SentencijosApie įvykius Ukrainoje 

Ne visai šventiški, bet viltį teikiantys liudijimai iš Ukrainos

Ukrainos bažnyčios su dideliu uolumu tarnauja nepaisydamos sunkių gyvenimo aplinkybių. Sniego pusnys, nebuvimas mobiliojo ryšio, interneto ir elektros netrukdo tarnauti  Dievui ir žmonėms.

Okupantų raketos ir dronai sugadino daugybę gyvybiškai svarbių infrastruktūros objektų. Mes kiek tik įmanoma stengiamės taupyti elektrą, nes dabar ji tiekiama riboto laiko ciklais. Nukentėjo elektrinės, įmonės ir gyvenamieji namai, bet mes vis dar gyvi ir darbuojamės dėkodami Viešpačiui už kiekvieną dieną. Tikimės, kad Dievas neleis ukrainiečiams eiti per išbandymus, viršijančius mūsų jėgas.

Chersono miestą ištiko didžiulė humanitarinė nelaimė dėl vandens ir elektros trūkumo.

Trūksta vaistų. Trūksta ir duonos, nes be elektros neįmanoma jos iškepti.  Miestas buvo išlaisvintas lapkričio 11 d.  Nuo 17 val. iki 8 val. ryto  galioja komendanto valanda. Daug objektų užminuota. Palikdami miestą rusai sugadino elektros, dujų ir vandens sistemas. Dauguma mūsų bažnyčių narių tapo pabėgėliais šalies viduje arba užsienyje. Likusieji džiaugiasi, kad okupantų vėliavų mieste nebėra.

Pastorius Pavlo Smoliakov dalijasi baptistų gyvenimo patirtimi okupacijos metu: „Okupantai neturėjo pakankamai laiko skirti dėmesį bažnyčioms. Jie reguliariai ateidavo, darydavo patikrinimus, liepdavo registruotis iš naujo. Visų miesto aštuonių baptistų bažnyčių pastatai išliko. Buvo leista organizuoti žmonėms humanitarinę pagalbą. Dabar po išsivadavimo mus aplanko su pagalba krikščionys iš kitur.“

Gyvenimas pamažu grįžta į deokupuotus miestelius ir kaimus. Žmonės grįžta ir, jeigu tik įmanoma, bando įsikurti savo namuose.

Vysokopillia kaimo maldos namuose kol kas rengti pamaldas neįmanoma.
Kaimas atsidūrė fronto linijoje, todėl čia sunaikintas kas antras namas. Pamaldos vyksta vienos sesers bute.

Novovoroncivkos kaimo maldos namų visi langai buvo išdaužyti. Pastorius Serhij Kostin sako: „Bažnyčia renkasi, ateina ir netikintys. Gyventojai gyvena dideliame skurde. Kadangi dujų nėra, žmonės ieško malkų ir kūrena mažas krosneles.“


Charkivo srityje išlaisvintos 179 gyvenvietės. Tačiau dešimtys miestų ir kaimų vis dar okupuoti, ir čia gyventojai patiria netektis ir kankinimus.


Chersono srityje spalio pabaigoje buvo atimti trijų bažnyčių maldos namai. Pirmiausia rusai apiplėšė ir išgabeno visą turtą. Kai kurias bažnyčias jie paverčia kareivinėmis, o kitas laiko užrakintas.


Iziume balandžio mėnesį okupantai sudegino „Naujojo gyvenimo“ bažnyčios pastatą. Išvadavus miestą bendruomenė savo veiklą pradėjo Savanorių centre. Čia iš Rivnės regiono atvykusi komanda surengė stovyklą 30-čiai vietinių vaikų.Vaikai neturi jokių galimybių mokytis mokykloje net nuotoliniu būdu, todėl stovykloje praleistos dienos jiems suteikė daug džiaugsmo. Kartu su jais džiaugėsi ir suaugusieji.


Girskės mieste Rusijos kariuomenė iš bažnyčios atėmė maldos namus, kurie vėliau dėl apšaudymo buvo sugriauti. Bet kokia veikla buvo nutraukta, bet tikime, kad okupantai bus išvaryti iš mūsų krašto ir bažnyčia bendromis pastangomis bus atstatyta.


Zaporižės regione birželio 12 d. (šv. Trejybės šventė) rusų įsibrovėliai atėjo į baptistų bažnyčią Vasylivkos kaime. Jie visus išvarė iš maldos namų, užantspaudavo duris ir pasakė, kad „totalitarinėms sektoms išlaisvintoje Vasylivkoje nėra vietos. Dabar čia bus tik stačiatikių bažnyčia“. Pastoriui Mykolai Zhovanui buvo paskirtas namų areštas, o vėliau jis kuriam laikui buvo suimtas. Maldos namai (istorinis paminklas), nepaisant daugybės pastangų, iki šiol negrąžinti.      

Belgorodo-Dnistrovskio bažnyčioje lapkričio 6 d. buvo didelė šventė. Dvidešimt brolių ir seserų pasikrikštijo ir tapo vietinės bendruomenės nariais. Dauguma jų įtikėjo šio karo metu. „Mūsų bažnyčia tarnauja mūsų miestui padėdama maitinti daugiau nei 2000 šeimų. Kartais ištisos šeimos gręžiasi į Dievą. Tai tikras pabudimas, dėl kurio mes meldėmės!" – sako pastorius Valentynas Lupaška. Tai jau antras krikštas šiais metais ir, jei Dievo valia, planuojama dar vieną krikštą surengti šią žiemą.

Nedrigailovo kaimo (Sumų sritis) bažnyčioje yra tik 30 narių, bet stipri misionieriška dvasia. Tikintieji nuolat ieško galimybių plėsti Dievo karalystės ribas. Be Evangelijos skelbimo, šios bažnyčios broliai sumanė tokį dalyką: į Donbasą atgabeno apie 15 tonų bulvių!

Iš kur jie gavo tas bulves? Jie pasiūlė savo kaimo gyventojams pasidalinti bulvių derliumi. Vieni davė maišą, kiti – du, o kai kas ir daugiau. Šių metų derlius buvo geras! Dešimtys gyvenviečių galėjo ragauti bulves iš Nedrygailovo. Tos išdalintos bulvės būtų kainavusios apie 150 000 grivnų, o tai būtų dideli pinigai nedidelei kaimo bažnyčios bendruomenei. Tai geros iniciatyvos, bendradarbiavimo ir pasiaukojimo pavyzdys. Tegul ši „bulvių istorija“ padeda ir kitiems ieškoti galimybių ir jomis išmintingai pasinaudoti.

(Pagal Ukraine update from the Baptist Union, 2022-11)Europos Baptistų federacijos (EBF) tarybos susitikimas

TDE 133 EBF

Rygoje 21-24 rugsėjo įvyko Europos Baptistų federacijos (EBF) tarybos susitikimas

Rugsėjo 21 d. vakare atidarymo pamaldose Mato baptistų bažnyčioje Rygoje EBF generalinis sekretorius Alanas Donaldsonas (Škotija) ir generalinio sekretoriaus padėjėja Helle Licht (Estija) pasveikino atstovus iš 40 Europos, Centrinės Azijos ir Artimųjų Rytų šalių bei EBF bendradarbiavimo partnerius. EBF susitikimas yra proga įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, galimybes ir galimas grėsmes, taip pat ir proga planuoti ateitį, kiekvienam suvokiant savo priklausomumą ir šaknis. Toks susitikimas leidžia pamatyti bendradarbiavimo svarbą ir bendrą tikslą bažnyčių ir sąjungų darbe.

Pagrindinė šio susitikimo tema – „Įsišakniję ateityje“. Kaip įžanginėje kalboje sakė Latvijos baptistų bendruomenių sąjungos (LBDS) vyskupas Kasparas Šternas, „mūsų požiūris į ateitį lemia sprendimus, kuriuos priimame šiandien“. Ar matysime ateityje pavojų, ar žvelgsime į ją su didele viltimi, nes tikime didį Dievą? „Šiandien turime priimti drąsius sprendimus, mūsų žinia turi būti padrąsinanti. Ir tai ne tik klausimai apie mūsų požiūrį į tai, kas vyksta, apie savo charakterį ir tai, kaip kiekvienas mūsų suvokiame dalykus, ne – tai kyla iš tikėjimo, kad nesame vieni vykdydami savo užduotį, kad visko, ką darome, tikslas yra įvykdyti Dievo misiją – kad  Jį pažintų šis pasaulis!“

Pirmasis EBF susitikimas Latvijoje įvyko 2000 m., kai Jūrmaloje susirinko baptistų vadovai. Pastorius Edgars Mažis, kuris buvo vienas iš LBDS atstovų tame renginyje, prisimindamas prieš 22 metus vykusį susitikimą sakė, kad „gera matyti lyderių kartų kaitą Europos šalių baptistų sąjungose, taip pat nuostabu suvokti, kokiais įvairiais būdais baptistų bažnyčios padeda Ukrainos pabėgėliams ir siunčia praktinę pagalbą Ukrainai. Šiomis dienomis daugiau nei 140 dalyvių mąsto apie ateitį ir būdus, kaip padaryti bažnyčią prieinamesnę šiandieninei visuomenei“.

Atidarymo renginyje ypač ilgais ir garsiais plojimais buvo sutikti Ukrainos atstovai. Kaip vėliau papasakojo Ukrainos evangelikų krikščionių baptistų asociacijų viceprezidentas Igor Bondura, iššūkiai Ukrainoje vis dar labai dideli. Jis nuoširdžiai dėkojo visiems, kurie per šiuos septynis mėnesius suteikė ir tebeteikia įvairią pagalbą Ukrainai. Ten į sekmadienio pamaldas negali susirinkti apie 200 bendruomenių, yra sugriauti 46 baptistų bažnyčių pastatai, dėl karo turėjo nutraukti savo tarnystę 250 pastorių. Tačiau net ir šiuose sunkumuose matomas Dievo darbas. Nuo karo pradžios įtikėjo ir buvo pakrikštyti keli tūkstančiai žmonių, visose septyniose Ukrainos teologinėse seminarijose vyksta mokymai, juose dalyvauja daug studentų.

Sekmadienį, rugsėjo 25 d., EBF atstovai apsilankė keliose bažnyčiose. Pavyzdžiui, Rygos Agenskalno bažnyčioje pamokslą pasakė Pasaulinio baptistų aljanso generalinis sekretorius Elijah Brown, Maduonos bažnyčioje svečiavosi EBF generalinis sekretorius Alanas Donaldsonas. Esame didelės pasaulio baptistų šeimos dalis – skirtingi, bet turintys vieną užduotį – eiti, skelbti Evangeliją ir daryti mokiniais visas tautas!

TDE 133 EBF tarybos susitikimas    Atidarymo pamaldos Mato baptistų bažnyčioje                       Nuo 2021 m. EBF prezidentas yra                                                                                                                    Stefanas  Gissigeris  (Šveicarija).
Šaltinis: LBDS ziņas

 

Augant krikščioniškame vyriškume

Ir toliau plečiasi Lietuvos baptistų bažnyčių bendradarbiavimas. Rugsėjo 22-24 dienomis sodyboje „Gojaus atgaiva“ (Kėdainių r. Gojaus k.) įvyko vyrų konferencija „Augant krikščioniškame vyriškume“. Sąlygos buvo puikios, erdvi kaimo sodybos salė, paskaitas keitė laisvos valandėlės, tinklinio žaidimas, viktorina Biblijos temomis, diskusijos, apmąstymai žvaigždžių ir laužo šviesoje, naktinis žygis palei Nevėžio upės krantus.

Teologinę konferencijos dalį pradėjo Utenos baptistų bažnyčios pastorius-misionierius Brianas Johnsonas paskaita „Dievo planas vyriškumui“. Misionierius Eduardas Goss perskaitė pranešimą „Vyro intymumo iššūkiai“, o svečias iš Amerikos Johnas Jacksonas pasidalijo savo įžvalgomis tema „Vyro krizės ir kaip iš jų išsivaduoti“.

Konferencijai skirtas laikas prabėgo labai greitai. Visi dalyviai skirstėsi į namus su viltimi ir kitais metais turėti panašų susitikimą.

TDE 133 Vyru konferencijos dalyviaiVyrų konferencijos dalyviai

Zigmas Pocius

 
Ar tikrai tikime?

Įsakyk, kad nesididžiuotų ir nesudėtų vilčių į nepatikimus turtus, bet viltųsi Dievu.
                                                                                                                                  1 Timotiejui 6,17

Sakome, kad tikime  Dievą, tačiau elgiamės toli gražu ne taip. Žymiai drąsiau jaučiamės ne tada, kai turime nepajudinamus Dievo pažadus, o tada, kai turime kišenėje šlamančiųjų. Tačiau apaštalas Paulius įspėja mus, jog iš tiesų turi būti atvirkščiai. Tiesiog pamąstykime ir prisiminkime, kad pinigams būdinga baigtis pačiu netinkamiausiu momentu, bet Dievo jėga, kuri gali duoti mums viską, niekada neišsenka.

Kiek ribota pinigų valdžia ir galia, tiek neribota Dievo valdžia ir galia. Už pinigus galima nusipirkti prabangią patalynę, bet negalima nusipirkti miego. Už pinigus galima nusipirkti ištaigingą valgį, bet negalima nusipirkti apetito. Galima nusipirkti namus, bet ne šeimą, galima įsigyti malonumų, bet ne laimę. Galima nusipirkti kryželį, bet ne Kristų. Galima apsidrausti visokių nelaimių atvejams, bet ne nuo mirties. Pagaliau galima nusipirkti vietą kapinėse, bet ne danguje.

Tačiau visa tai, ko negalime nusipirkti už pinigus, Kristus mums suteikia nemokamai. Jeigu siekiame Jo ir ieškome dvasinių vertybių, įgyjame tokių turtų, kokių už jokius pinigus nenusipirksi. Jų niekas negalės nei atimti, nei  pavogti. Tad įsiklausykime į apaštalo Pauliaus raginimą ir nesudėkime vilčių į nepatikimus turtus. Nes neturintis Dievo iš tikrųjų yra skurdžius, o kas turi Dievą, tas turi Jame viską.

(Iš užsienio spaudos)


Jaunimo rudens stovykla

Džiaugiamės, kad tarnauti Dievui galime įvairiai. Ylakių evangelikų baptistų bendruomenėje kilo mintis spalio 30-31 dienomis surengti jaunimo rudens stovyklą. Susirinko 29 dalyviai. Sekmadienio popietę jaunimas susibūrė bažnyčioje. Čia pirmiausia žaidėme susipažinimo žaidimus. Vėliau šlovinome Dievą giesmėmis ir klausėmės pamokos apie tai, kaip Dievas gali padėti mūsų vienatvėje. Vakare susitikome sporto salėje, kur žaidėme kvadratą ir krepšinį.

Kita diena prasidėjo keliais žaidimais, po kurių šlovinome Dievą ir skaitėme Jo Žodį. Po bendrų pietų nuvykome į garsų savo istorija gražų kuršių genties piliakalnį Apuolėje. Ten komandos turėjo įveikti paskirtas užduotis ir surasti kuo daugiau Biblijos eilučių.

Stovyklą baigėme įspūdžių pasidalinimu ir malda. Esame dėkingi Dievui, kad davė mums gražų rudenišką orą ir parūpino darbininkų, kurie nuoširdžiai prisidėjo prie renginio organizavimo, maisto ruošimo, šlovinimo ir Biblijos pamokėlių paruošimo.  

TDE 133 Prie Apuoles piliakalnioPrie Apuolės piliakalnio

Romanas SokolovasKalbos kertelė

Pastaraisiais metais asirado, ypač verstinėje krikščioniškoje literatūroje, neįprastas žodžių vartojimas, pvz., „pamokslauti Evangeliją“. Pamokslauti yra intranzityvinis, kitaip sakant, negalininkinis veiksmažodis, vadinasi, nevartotinas su galininko linksniu. Pamokslauti galima kam nors, o ne nors. Reikėtų sakyti „skelbti Evangeliją“, „pranešti Evangeliją“ ir pan.

Tikriausiai iš Vulgatos į anglišką literatūrą yra patekęs lotyniškas vietovardis Kalvarija, kuris atsiranda lietuviškuose, daugiausia verstiniuose, tekstuose. Vietoj jo reikėtų vartoti žodį „Golgota“, nes graikiško originalo žodis Golgota (o ne lotyniškas Kalvarija) randamas Naujojo Testamento iš graikų kalbos vertimuose.

Kalbant apie Biblijos vardus, verta prisiminti, kad žydiškų vardų, kurie baigiasi „ija“, „ijas“,  kirčiuojamas priešpaskutinis skiemuo: Nehemijas, Izaijas, Jeremijas, Zacharijas, Ananijas, Elijas, Mesijas ir t. t.

Parengė N.L.
  
  


               
Sentencijos

"Tik tas, kas nugalėjo mirtį, gali kalbėti apie Anapusę."  
Česlovas Kavaliauskas

"Amžinybė be Kristaus vadinasi pragaras."  
Autorius nežinomas

"Laimingas ir išmintingas yra tas, kuris gyvena taip, kokiu nori būti mirties valandą." 
Tomas Kempietis

"Mes išleidžiame milijardus dolerių, ieškodami gyvybės kitose planetose, ir trilijonus dolerių žudydami gyvybes šioje." 
Žakas Fresko


"Karas nėra būtinybė. Jeigu žmonių rasė nuoširdžioje atgailoje atsigręžtų į Dievą ir atsisakytų jai būdingo nepaklusnumo, stabmeldystės, garbės troškimo, godumo, taip pat ir polinkio kariauti – viso to, kas sukelia karus, tada atsirastų galimybė išsaugoti taiką. Bet man atrodo, jog šiuo metu nepanašu, kad visą pasaulį apimtų atgailos dvasia..." 
Billy Graham (iš knygos „Keturi raiteliai“)


 
 
     
  ---  
   
 
Lietuvos evangelikų baptistų
bendruomenių sąjunga 

Valstybės pripažinta
krikščioniška bendrija

Kranto 2-oji g. 5,
45263 Kaunas

tde(at)baptist.lt
www.baptist.lt

 
Įmonės kodas 192077697
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440
Sąskaitos Nr.
LT79 7044 0600 0415 1925