Diplomo programa

Tema: Biblijos mokykla

Programą sudaro 20 žemiau išvardytų dalykų, dėstomų sesijų ir seminarų metu. Ją gali papildyti seminarai kitomis temomis. Mokymosi komponentai – paskaitos, seminarai, praktika, individualūs kontaktai su dėstytojais, medžiagos įsisavinimas ir rašto darbai, egzaminai bei specialūs projektai.

Biblijos studijos
BS-1: Įvadas į Senąjį Testamentą I
BS-2: Įvadas į Senąjį Testamentą II
BS-3: Įvadas į Naująjį Testamentą I
BS-4: Įvadas į Naująjį Testamentą II
BS-5: Teologinė hermeneutika

Bažnyčios istorija
KI-1: Bažnyčios istorija I
KI-2: Bažnyčios istorija II
KI-3: Bažnyčios istorija III
KI-4: Naujieji atsinaujinimo judėjimai ir ekumenizmas
KI-5: Baptistų istorija Lietuvoje

Teologija
TE-1: Kritinio mąstymo pagrindai
TE-2: Teologija: įsitikinimai ir bendruomenė
TE-3: Etikos įvadas
TE-4: Baptistų identitetas
TE-5: Filosofijos įvadas
TE-6: Krikščionybė ir pasaulio religijos

Tarnystės bažnyčioje
TB-1: Dvasinio gyvenimo disciplina
TB-2: Kalbėjimo menas ir pamokslavimas
TB-3: Šlovinimas: vizija ir praktika
TB-4: Liudijimas Lietuvos kontekste