NEBIM seminaras "Renkamės šlovinti Viešpatį. Pamaldų samprata bei įvairovė".

Tema: NEBIM naujienos

2015 m. lapkričio 28 d. Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčioje įvyko NEBIM (Neakivaizdinė Biblijos Mokykla prie LEBBS) seminaras, kurio tema - "Renkamės šlovinti Viešpatį. Pamaldų samprata bei įvairovė". Seminaro lektorė: Dr. Lina Andronovienė.

Seminare kalbėta ir diskutuota, kas yra pamaldos ir kodėl mes ateiname į pamaldas, kokios jos yra ir kokios turėtų būti. Kai mes ateiname į pamaldas, ko mes laukiame iš jų? Ar ateiname tik „pasimaitinti“ ar galime ir patys jose dalyvauti, patys kažką atnešti. Ar ateiname į pamaldas „tik pabūti“ ar ateiname pašlovinti Dievą ir ką mūsų pamaldos skelbia kitiems žmonėms.  

Seminare mes kalbėjomės, kokie elementai yra jose  pagrindiniai, o kokie gali būti papildomi ar įvairinami, priklausomai nuo konteksto. Jei mes suprantame bažnyčia kaip kūną,  ar turėtų pamaldos būti tik pastoriaus ir dar kai kuriu tarnautojų pareiga ar kiekvienas mūsų gali prisidėti prie jų organizacijos ir vedimo tomis dovanomis, kurias gavome iš Dievo.
     Seminaro pabaigoje, prisimindami pirmosios bažnyčios susirinkimus, mes susirinkome prie Viešpaties vakarienės vyno ir duonos.

NEBIM seminaras „Misija Jėzaus laike ir šiandien“

Tema: NEBIM naujienos

2015 m. birželio 20 d., šeštadienį, Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčioje įvyko NEBIM (Neakivaizdinė Biblijos Mokykla prie LEBBS) seminaras  „Misija Jėzaus laike ir šiandien“ tema. Seminaro lektorius Paul Revill ir broliai  iš Jungtinės Karalystės Šiaurės baptistų asociacijos (North Baptist Association – NBA), aplanko mus jau ne pirmą kartą. Penktadienio vakarą mes – Klaipėdos baptistų bažnyčios nariai – bendravome su broliais prie  puodelio arbatos. Penki mūsų svečiai, atstovaudami skirtingus visuomenės sluoksnius savaime rodė, kad misija yra visų mūsų užduotis. Vienas iš mūsų svečių – verslininkas, kitas – universiteto profesorius (dabar jau pensininkas), du kiti pusę savaitės dirba, pusę – mokosi teologijos koledže ir nori tapti geresniais pastoriais, nes jau tarnauja savo bažnyčiose (vienas jų kilęs iš Nigerijos ir darbuojasi tarp savo tautiečių), seminaro lektorius vadovauja misijos darbui penkiasdešimties baptistų bažnyčių sąjungoje šiaurinėje Anglijoje.

Į seminarą susirinko LEBBS sąjungos bažnyčių atstovai. Seminare klausėmės ir ir diskutavome apie misiją, jos supratimą Jėzaus laikais ir šiandien. Broliai iš Jungtinės Karalystės dalijosi savo įžvalgomis apie krikščionišką bažnyčią savo šalyje, misijos darbo patirtimi ir misijos darbo pavyzdžiais. Vėliau kalbėjomės ir diskutavome apie misijos darbą Lietuvos kontekste: ką reiškia misija mūsų aplinkybėse ir vietose; bendruomenių atstovai dalijosi misijos ir bažnyčių tarnavimo pavyzdžiais. Visi norėjome išgirsti vieni kitus ir pasimokyti, kaip mūsų gyvenimas bei krikščioniškos bendruomenės narių tarnavimas galėtų būti „druska ir šviesa“ pasauliui.